home Verslas Kas yra Horizon Europe?

Kas yra Horizon Europe?

Horizon Europe, dar kitaip vadinamu Europos horizontas, yra svarbi ir pagrindinė ES mokslinių tyrimų bei inovacijų finansavimo programa. Pagal šią patvirtintą programą steigiamos bendrosios įmonės, norint padidinti Europos partnerysčių veiksmingumą. Minėtos partnerystės skirtos, tam, jog suburtų daugelį suinteresuotų subjektų, įgyvendinant turimą strateginę viziją, užtikrinti aiškų poveikį Europos Sąjungos piliečiams.

Šia programa siekiama išspręsti pagrindines visuomenei opias problemas, tokias kaip klimato kaita, kova su vėžiu, švarūs vandenynai, vandens telkiniai bei dirvožemis ir klimatui nekenkiantys, pažangūs miestai. Vykdant šią programą ketinama kovoti ne tik su klimato kaita, bet ir siekti darnaus JT vystymosi tikslų, skatinti ekonomikos augimą ir ES konkurencingumą.

Horizon Europe programos dėka, palengvinamas bendradarbiavimas ir stiprinamas inovacijų, mokslinių tyrimų poveikis formuojant ES politiką, sprendžiami svarbūs ir labiausiai aktualūs pasaulinio masto klausimai. Programos pagalba taip pat kuriamos naujos darbo vietos, skatinamas ekonomikos augimas bei konkurencingumas.

Trumpai tariant, Horizon Europe finansavimo programa nukreipta į mokslinius tyrimus ir inovacijas. Ši programa yra visai nauja, o jos trukmė nuo 2021 iki 2027 metų.

Apibendrinant, Horizon Europe yra nukreiptas į kovą su klimato kaita, didinti ES konkurencingumą, ekonomikos augimą, siekti darnaus JT vystymosi tikslų, spręsti opius pasaulinio lygio uždavinius, skatinti mokslinius tyrimus bei taip reikalingas inovacijas, kurti žinių bazę, technologijas, gerinant jų sklaidą. Taip pat kurti trūkstamas darbo vietas, optimizuoti investicijų poreikį ES mokslinėje tyrimų erdvėje.

Šioje programoje dalyvauti gali Europos Sąjungos ir asocijuotų šalių juridiniai asmenys. Tad jeigu jūs turite idėją, kuri yra ambicinga, reikalaujanti tam tikrų resursų ir naujų mokslinių žinių tyrimams atlikti, Horizon Europe programa gali būti puiki galimybė norint įgyvendinti šią idėją.